13 پس زمینه گرانج
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG