22 پر کردن ایستگاه
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG