1 نوشیدنی های سرد
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG