1 متحده آمریکا اظهار داشت
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG