2 فیلم کارگردان تهیه کننده
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG