2 عزاداری پنهان سازی
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG