0 شكوه بسيار زيادي آراسته
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG