1 سوژه متحرک از روبرو
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG