10 تعیین میزان مد آب
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG