39 تزئین شده
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG