5 برای تلفن های موبایل
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG