4 بازی های داخل سالن
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG