1 با استفاده از کامپیوتر
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG