12 ایستگاه کاری
فایل های برداری برای استفاده شخصی و تجاری در فرمت های AI , EPS , SVG